dinsdag 5 februari 2013

Mareco prototyping maakt prachtige 3D micro protoypes mogelijk tijdens OBJECT!

-->Het bedrijf Mareco Prototyping BV uit Venlo staat bekend om haar innovatieve kracht. Reeds in 1993 werden er in Venlo prototypes gemaakt middels de SLS-methode.
Nu 20 jaar later is Mareco bedenker en koploper in Europa op het gebied van micro-prototyping en productie van micro onderdelen. Producten die zó klein zijn dat de details met het blote oog niet zijn waar te nemen. Het is de wondere wereld van 3D printing die dagelijkse werkelijkheid is geworden.

Wat ons enorm fascineert zijn de crossroads in wetenschap en disciplines. Het zijn de plekken waar we elkaar inspireren en kennis delen. Daar onstaan nieuwe inzichten en worden nieuwe ideeën geboren. Ideeën die leiden tot verrijkende innovaties. De wereld verandert.

Dit maakt het voor Mareco zo interessant om deel te mogen nemen in het project van Maaike Roozenburg en de Technische Universiteit Delft in samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen en het Augmented Reality (AR) Lab Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.
We ontmoeten graag andere werelden die ons inspireren; die van de historie, van ons erfgoed maar evenzo van de verbindingen met de kunsten waar functionaliteit vanuit andere percepties de werkelijkheid raakt. Het is dan de fascinatie, de ontroering, de schoonheid.

Inspireren en initiëren is van haar kant verankerd in het beleid van Mareco. Het speciale onderwijsprogramma "Mareco Insights" is daar een goed voorbeeld van. Studenten wordt de mogelijkheid geboden Mareco's micro 3D wereld te beleven. Beleven, voelen en tastbaar maken; de grenzen van het onmaakbare opzoeken - sterker nog: samen het onmaakbare maakbaar maken.

De onderliggende visie van Maaike Roozenburg in dit bijzondere project van de zeven smart replica's van theekopjes sluit daar naadloos op aan. Wij wensen haar heel veel succes. Want kijken naar de toekomst kan nooit zonder het verleden. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten