maandag 30 november 2015

Erfgoed in gebruik nemen: inleiding op het project


Ik ben ontwerper en werk binnen Studio Maaike Roozenburg aan projecten op het snijvlak van design, (kunst)historie en visuele communicatie. De afgelopen jaren in het bijzonder aan het project Smart Replicas in samenwerking met musea, wetenschappers, studenten en technische bedrijven. Een project over erfgoed waarin design en techniek samenkomen. ‘Smart replicas’ is een term die ik gegeven heb aan replicas van historische gebruiksgoed die zijn gemaakt middels een combinatie van 3D scan- en printtechnieken. Op deze manier worden museale stukken opnieuw dagelijks gebruiksgoed. Met augmented reality worden de Smart Replicas verrijkt met verhalen over de geschiedenis van de objecten. Met een smartphone kunnen de replicas ‘uitgelezen’ worden. Het historisch object met haar geschiedenis terug op de keukentafel.


Het prototype dat tot nu toe is ontwikkeld van de Smart Replica is een ‘proof of concept’ en ‘proof of technique’. Ofwel, we zijn vooral bezig geweest om het technisch te laten werken. En om een betekenisvolle AR ‘laag’ te ontwerpen van 3D informatie en historische bronnen. Dit is nu gelukt.
Echter, de artistieke kant van de Smart Replica zelf, de kwaliteit van het fysieke object, is nog niet uitgewerkt en in een ‘schets fase’. En juist dit onderdeel is artistiek inhoudelijk zo interessant: Hoe kun je de grenzen van het fenomeen replica oprekken? Het gaat daarbij niet om een letterlijke kopie, maar om het onderzoeken en articuleren van die aspecten van het origineel die nu relevant voor ons zijn. Daarin vindt een samenspel plaats van materiaal, techniek, oppervlakte structuur, detaillering etc. Hoe verhoudt de replica zich tot het ‘origineel’?
Hoe kunnen ‘high’ tech en ‘low’ tech (historische technieken) op een interessante manier bij elkaar komen?
Hoe behoud je de integriteit van het origineel en maak je het betekenisvol gebruiksgoed voor het heden?

Om dit te kunnen onderzoeken en uitwerken  is een samenwerking aan gegaan met de Gemeente Amsterdam: Monumenten en Archeologie. Zij hebben een indrukwekkende collectie historische gebruiksgoed en kennis over dit gebruiksgoed. In tegenstelling tot de musea en museale collecties waar tot nu toe voornamelijk mee is gewerkt, ligt bij de Archeologische dienst de nadruk op gebruik, en het object als historische bron. Zij verzamelen niet voor de mooi, of de pronk, maar om het dagelijks leven van mensen te reconstrueren. Juist dit vind ik als ontwerper inhoudelijk heel interessant: voorwerpen die dagelijks zijn gebruikt totdat ze kappot gingen. Beschadigde en gerepareerde objecten, gebroken en onvolledige voorwerpen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten