dinsdag 15 mei 2012

wat vooraf ging: Vindplaats Delft, een collectie bekers(2)


proefscan van 17e eeuwse roemer in CT-Scanner TU Delft
'screendump' van proefscan van 17e eeuwse roemer in CT-Scanner TU Delft


Het gaat in dit project niet om het maken van replica’s. Ik wil de opgegraven objecten gebruiken als basis voor nieuw design. De kwaliteit en schoonheid van de vorm opnieuw laten spreken. Deze bekers vertellen een verhaal, maar zijn geen geschiedenisboek of didactische les. Het zijn in de eerste plaats mooie bekers, die er opvallend ‘modern’ uit zien. Pas op het tweede gezicht is te zien waar ze vandaan komen, hoe oud ze zijn en waar ze gevonden zijn. De bekers dragen zo een verhaal over de historie van ons gebruiksgoed en verbinden haar met onze hedendaagse keuken- en eettafel.

Door middel van zeer recent ontwikkelde technische apparatuur is het mogelijk objecten 3D te scannen en ook 3D te printen. Door middel van deze high tech methodes is het mogelijk om historische en/of breekbare objecten ‘zonder aanraken’ te reproduceren. Deze techniek kan gecombineerd worden met traditionele keramische technieken zodat nieuwe ontwerpen kunnen worden gemaakt met gebruik van deze oude vormen. In samenwerking met de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft zijn experimenten gedaan en is het project in twee fases uitgevoerd.

De eerste fase van het project bestond uit technisch onderzoek. Niemand heeft ooit eerder geprobeerd 3D scans te maken van 17e eeuws glaswerk. Er moest dus eerst onderzocht worden hoe dit zou moeten en of dit geen schade aan het glaswerk zou opleveren. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met verschillende archeologen met expertise op het gebied van historisch glaswerk. Vervolgens heeft Erfgoed Delft e.o vakteam Archeologie 17e eeuws glaswerk uit het depot ter beschikking gesteld voor het maken van ‘proefscans’. Deze zijn uitgevoerd op verschillende 3D scanners van de TU Delft. Het beste resultaat werd behaald op een ‘medische’ CT scanner. Deze maakt met behulp van röntgenstraling honderden dwars doorsneden van het glaswerk die vervolgens in de computer weer kunnen worden bewerkt tot een 3D object. Hiermee was de technische haalbaarheid van het project bewezen.

het scannen van 17e eeuwse Knobbelbeker in CT-scanner Tu Delft foto: Sam Rentmeester

Geen opmerkingen:

Een reactie posten